Admission
Fee Structure
Transfer Certificate
Application Forms
Admission Details 2018-19
Admission Test Syllabus
List of Books

Transfer Certificate


SL No Name - GR No View Download
1 ABDUL VAJID PADINJARE THDY - 9073
2 ABHINAV JAYAN - 9161
3 AMAN RUGHWANI - 9343
4 ANU SHERIN SHAREENA HOUSE - 9522
5 ASHLINE RABEKAH - 8710
6 ASHVI ASHOK SHETTY - 8404
7 AVANTIKA SIVARAM - 9348
8 AZAHEER - 9367
9 B JAI BALAJI - 8736
10 CHENNA NIKSHITHA - 9356
11 DEVAYANI M NAIR - 9436
12 DEVIKA M - 8341
13 ESHNA MAWADIA - 8715
14 FATHIMATH SHIFANA - 9851
15 JOSHUA GEORGE - 8409
16 KAILASH GANESH - 8736
17 KOMAL VISHWAKARMA - 9756
18 MARIYAM THAMINA - 9381
19 MOHAMOD SHAJAHAN - 9451
20 MUHAMMED RAZI R P - 8403
21 RITUSHREE YARGOL - 8701
22 SANNIDHI RAMAKRISHNA BHAT - 7880
23 SRI HARINI RAMALAKSHMI - 9372