Admission
Fee Structure
Transfer Certificate
Application Forms
Admission Details 2018-19
Admission Test Syllabus
List of Books

Transfer Certificate


SL No Name - GR No View Download
1 ABHINAV PALLATH - 6681
2 AHAMMED SHABEEB - 7640
3 ALVIN SAJI - 8033
4 ANISHA SHAFEEK - 5964
5 CHIRAG PRAKASH SHETTY - 6161
6 CLAIR MARIYA T D - 8037
7 DAVE KANAN PRASHANTHKUMAR - 8974
8 DEEKSHA TIWARI - 6153
9 HIRAL NARESHBHAI KADIA - 4678
10 JOSHUA SIMON - 3241
11 KAZI MOHAMMED ZUHAYR - 5678
12 KUMARI NANDINI YADAV - 5642
13 MIDHIN LAL - 4646
14 MUSKAAN SALIM TAHSILDAR - 5964
15 PREETI GUPTA - 4419
16 SAIPRAHALAD MANI - 4191
17 SARAVANAN NITHYASHRRI - 4649
18 SHAIK SANA TABASSUM - 7682
19 SHAWN PHILIPOSE VARGHESE - 8121
20 SHIVANI ARJUN - 6911
21 SYED MOHAMMED KHAMIS - 4393
22 UMME AIMAN JEELANI SAYED - 2796
23 VAHIDHA SULTHANA - 6343
24 VAISHNAVI LAXMAN KULKARNI - 4400
25 YOGESWAR ALAGUVINAYAGAM KAVITHA - 7428