Admission
Fee Structure
Transfer Certificate
Application Forms
Admission Details 2018-19
Admission Test Syllabus
List of Books

Transfer Certificate


SL No Name - GR No View Download
1 ADIL HABEEB - 7533
2 ALEXN BILLS GEORGE - 6500
3 AMINATH NAFIYA T C P - 7371
4 ARYAVARDHAN KILIMAYIL - 8003
5 BAKSHISH KAUR - 7240
6 CHOBHE RIYANA GAJANAN - 8994
7 DHRUV BINODH - 8085
8 KALYANI M NAIR - 7662
9 KAZI MOHAMMED SAAD - 5922
10 MADHUMITHA P PRASANTH - 8797
11 MOHAMMAD FARHAN - 9782
12 MOHAMMED SHUHAIL V - 7998
13 MOHANRAJ ASHWITHA - 6056
14 MUKTI CHETANBHAI LAD - 7223
15 N YAMUNA - 9173
16 PRIYANSHU VISHWAKARMA - 9846
17 SHAFINA FATHIMA - 8901
18 SHAIK MOHAMMED ZABEEHULLAH - 8166