Admission
Fee Structure
Transfer Certificate
Application Forms
Admission Details 2018-19
Admission Test Syllabus
List of Books

Transfer Certificate


SL No Name - GR No View Download
1 ADITI BHAT - 6385
2 AISWARIA AJI - 5932
3 ALAN VARGHESE - 8993
4 ARJUN RENJITH - 7867
5 ASMI SANDEEP SOITKAR - 7628
6 ATHARVA SAHU - 6916
7 AZIM AFTHAB - 7843
8 BENETT BABU - 7801
9 CHAITALEE SINGH - 8188
10 FATHIMA SIDRAH FAIZAL KELOTH PONNATH - 10509
11 HAFSA NIZAMI - 6825
12 HANIYA AYISHA PUTHUVAMOOLAYIL ABDUL AZEES - 11677
13 JAPNOOR SINGH - 7847
14 JENEETA GRACE AMENGARA - 7228
15 LAKSH VIVEKANAND PHADTE - 9777
16 MADHURAGAVI RAJASEKARAN - 7793
17 MANTHAN KAUSHIKBHAI PATEL - 7232
18 MEHRISH SAYED - 11825
19 MOHAMMED SHIBILY VATTACHIRA SHOUKATHALI - 8190
20 MUHAMAD HISHAM - 9187
21 MUHAMMED AKIF ALI KUNHIKANDY PARAMMAL - 7981
22 NAHA NOURIN - 10981
23 NAYAN SHRI SRINIVASAN - 9109
24 RAWAN BINTH MUNIVAR - 10352
25 RAYHAN ABDULLA THALSIM - 11669
26 SAUMYA SILKI - 8841
27 THRIPATHI RAJ RAJESH KOCHUPARAMBIL - 11546
28 VAISHNAVI RAJEEV SHARMA - 8198
29 VARUN NEERAJ PANT - 11065
30 YASH VARDHAN PANDEY - 9724
31 YOGESH NISHA PREM ANAND - 7833