Admission
Fee Structure
Transfer Certificate
Application Forms
Admission Details 2018-19
Admission Test Syllabus
List of Books

Transfer Certificate


SL No Name - GR No View Download
1 ABHIJITH PATHIRICKAL SUNIL - 7401
2 ALBIN VARGHESE REJI - 4478
3 ASHIRVAD DAS - 8852
4 CHIRAG SURESH MUNDUKUR - 6687
5 DAMERLA SAI SHANMUKHA AASHISH - 4059
6 DHRUV DOLATGAR GOSWAMI - 11162
7 FAAIZMON - 11694
8 GAURAV RAMRAKHIYANI - 9563
9 HARISHANKAR MOHAN KUMAR - 4925
10 JUSTIN JOSE VAZHACHALIL - 4785
11 JUSTIN PHILIP JACOB - 9609
12 KALYANI ASHOK NILPANKAR - 6767
13 KHAN YESEER - 7393
14 LAKSHMI - 4131
15 MEENA SWARNALATHA ANNAMANEDI - 11874
16 MEENAL RAO - 8061
17 MUSKAN SAYED - 11824
18 PRANAV VIJAY - 8026
19 PUNIT SUDHAKAR - 4616
20 RUQAIYA - 9134
21 SIDRA MUSHEER - 8815
22 TASMIYA KAUNAIN - 9700
23 THEODORE PHILIP - 9921
24 VIVEK KUMAR SHARMA - 5712
25 YASHWARDHAN SINGH - 8227
26 YUVRAJ KISHOR - 8847