Admission
Fee Structure
Transfer Certificate
Application Forms
Admission Details 2018-19
Admission Test Syllabus
List of Books

Transfer Certificate


SL No Name - GR No View Download
1 ADRIJA SANYAL - 12133
2 ANANYA KARTHIKEYAN - 12425
3 AZEEM MEERAN JINNAH SHEIK MOHAMED - 11834
4 DIYA DINESH - 10569
5 HARINANDAN ARUVAN VAYALIL - 12169
6 ISHAAN RAGHIL - 12176
7 JAPLEEN KAUR - 12134
8 JENNA FATHIMA PONNATH JASHEER - 11895
9 MADHAV MADHU - 11623
10 MUHAMMAD UMAR SHAIKH - 12183
11 NIVED RAKESH - 11088
12 PRACHET VISHNU GAWANDE - 12162
13 SAI AKSHAT VARNA SRIVATHSAVAI - 12364
14 THARUNVAIBHAV EASWARAMURTHI - 12136