Admission
Fee Structure
Transfer Certificate
Application Forms
Admission Details 2018-19
Admission Test Syllabus
List of Books

Transfer Certificate


SL No Name - GR No View Download
1 AITHA SHIBU - 12327
2 ALBIN ANOOP - 11209
3 ATIKSH SHUKLA - 7512
4 GARGI SUNIL PARADKAR - 8079
5 KARAN AMAR SHAH - 9188
6 KASHIKA DHANASEGARAN - 12297
7 MILKHA ANIL - 8440
8 MUHAMMED FAIZAN - 8588
9 PIYUSH SHANTANU KELKAR - 10929
10 POOJA RATHISH - 7081
11 TANISHA KHARBANDA - 7078
12 TANUSH KHARBANDA - 7079