Admission
Fee Structure
Transfer Certificate
Application Forms
Admission Details 2018-19
Admission Test Syllabus
List of Books

Transfer Certificate


SL No Name - GR No View Download
1 ABHILASH CHENTHAMARAKSHAN - 5132
2 ABHISHEK BOSE - 9001
3 ANANYA REU - 5613
4 ARJUN MADHU - 5506
5 ARMAAN SAYYAD - 5675
6 DEEPAK DEIVEEGAN - 6781
7 DHRUV SHARMA - 12389
8 DHRUV SHARMA - 12389
9 DIVYA CHANDRAKANT PAI - 6122
10 DIVYA CHANDRAKANT PAI - 6122
11 KUNJ JAYESHBHAI GADARIA - 8922
12 MAHANA SUDEV - 9632
13 MEGHA VINOD - 8148
14 SHIVAM PRANAV BHATT - 4036
15 SHREYASH GUPTA - 4821
16 SURAJ SAH - 5241
17 SURAJ SAH - 5241
18 ZAINAB MOHAMED - 8172